Inventeringar

Genom att räkna fåglar år efter år får man veta hur det går för olika fågelarter. Ökningar och minskningar av populationer kan bero på förändringar i miljön. De inventeringar som görs via Svensk Fågeltaxering är en viktig del av Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakning. Eftersom fåglar svarar snabbt på miljöförändringar är de en viktig indikator. Bli en miljöarbetare du med!

Jag deltar för närvarande i följande inventeringar:

  • Standardrutt (1)/  juni
  • Nattrutt (2) / mars, april och juni
  • Sjöfågelinventering / januari
  • ÅGP Ortolansparv – inventeringar på hyggen

Läs mer om inventeringsmetoder på Svensk fågeltaxerings hemsida.

Jag har under flera år inventerat  ortolansparv..  Ortolansparven är en art som det har gått riktigt dåligt för och därför vill man på olika sätt ta reda på vad det beror på och även se om man kan vända den negativa trenden.

ortolansparvsdiagram
Ortolansparvshane med diagram från Svensk fågeltaxering.